Globaalikasvatus

Englannista sata vuotta sitten alkunsa saanut partio on aidosti kansainvälinen liike. Partiolaisia on maailmassa noin 45 miljoonaa yli 200 maassa. Partio on vapaaehtoista, avointa, itsenäistä, poliittisesti sitoutumatonta ja kansainvälistä toimintaa. Kansainvälinen partioliike hyväksyy kaikki erilaiset uskontokunnat ja uskonnonvapauden periaatteen. Kaikilla maailman partiolaisilla on myös yhteisiä tapoja ja perinteitä. Maailmassa on kaksi eri partiolaisten maailmanjärjestöä, joista ainakin toiseen jokainen partiolainen kuuluu.

Kansainvälisyys sekä siihen liittyvä kansainvälisyys- eli globaalikasvatus näkyy partiossa niin erilaisina kansainvälisinä tapahtumina kuin myös partio-ohjelmaan kuuluvina aktiviteetteina. Globaalikasvatuksen tavoite on tukea lasten ja nuorten kasvua vastuullisiksi, aktiivisiksi ja osaaviksi maailmankansalaisiksi pyrkien herättämään heissä halua rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa.

Kansainvälisyyskasvatus ei välttämättä vaadi lähtöä ulkomaille. Esimerkiksi Suomen ja Senegalin partiolaisten välinen Woomal-kumppanuushanke tuotti lippukunnille aktiviteettivinkkejä eri ikäryhmien kansainvälisyys- ja ympäristökasvatukseen lähtemättä välttämättä koloa kauemmas. Suomen Partiolaisilla on käynnissä kumppanuushanke myös Nepal Scoutsien kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää molempia järjestöjä toistensa tuella, Suomessa partiolaisten yhteiskuntasuhteita ja Nepalissa partio-ohjelmaa ja nuorten johtajuutta.

Osaksi kansainvälistä partiolaisten toimintaverkostoa pääsee myös vaikkapa liittymällä maailmanlaajuiseen Messengers of Peace –verkostoon. Jamboree on the Air ja Jamboree on the Internet –tapahtumat (JOTA-JOTI) tarjoavat mahdollisuuden luoda suoria yhteyksiä ulkomaalaisiin partiolaisiin oman radiolaitteiston tai tietokoneen ääreltä. Monikultturisuutta löytyy myös koti-Suomesta – Avaus-hankkeen sivuilta löydät tietoa siitä, miten monikulttuurisuutta voi tuoda osaksi lippukunnan arkea.

Partiolaisen ihanteisiin kuuluu rakentaa ystävyyttä yli rajojen – lue vinkkejä, miten pääset alkuun!