Kehyhankkeet

© Janne Seppänen

© Janne Seppänen

Suomen Partiolaisilla on ollut historiansa aikana useita kehitysyhteistyöhankkeita. Tällä hetkellä toteutamme seksuaalisen häirinnän vastaista hanketta Nepalin Partiolaisten kanssa.

Viimeisiin hankkeemme on Nepalin Partiolaisten kanssa toteutettu Finland-Nepal Partnership Project (F-NPP). Hanketta toteutettiin vuosina 2010-2016 ja se keskittyi Nepalin partiolaisten kapasiteetin vahvistamiseen kuten edeltäjänsäkin.

Senegalin Woomal 1 ja 2 vuosina 2009-2014 pohjautuivat yhteistyölle, jonka valtakunnallinen kehitysyhteistyöhanke Wergujaram 1990-luvun alussa oli luonut. Wergujaram-hankkeen avulla Senegalin Diofioriin rakennettiin terveyskeskus, joka toimii edelleen ja paransi merkittävästi terveystilannetta vaikutusalueellaan. Lisäksi Wergujaram sai aikaan tempauksia, vesitornin ja vesijohtoverkoston rakentamista sekä hygieniatiedon levittämistä Diofiorissa. Suomen Partiolaisten yhteistyö Afrikan alueen partiolaisten kanssa jatkui myös kolmivuotisen Food for Life –projektin kautta Beninin ja Nigerin partiolaisten parissa  vuonna 2011.

Partiopiireille ja lippukunnille  tarjotaan mahdollisuutta osallistua kehitysyhteistyöhankkeisiin yhdessä Suomen Partiolaisten kumppanimaiden kanssa globaalikasvatuksen kautta, mutta myös tukemalla hankkeiden varainkeruuta. Hankkeiden yhteydessä tarjottavat toimintamahdollisuudet mahdollistavat monien lapsien ja nuorien tutustumisen ja sitoutumisen kehitysyhteistyön päämääriin. Partiolaiset toimivat aktiivisesti rauhankasvatuksen, ympäristökasvatuksen sekä suvaitsevaisuuskasvatuksen parissa. Lue lisää Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyön tavoitteista ja Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyölinjauksista.

Partiopiirien kehitysyhteistyöhankkeet

Vuosien kuluessa useampi partiopiiri on innostunut myös itse toteuttamaan kehitysyhteistyöhankkeen. Näistä hyviä esimerkkejä ovat Pääkaupunkiseudun Partiolaisten (PäPa) kehitysyhteistyöprojektit Latriini (1998-2000), joka keskittyi tekemään tempauksia ja rakentamaan wc- ja suihkukoppeja Senegalin Diofioriin sekä Remppa (2004-2006), joka jatkoi työtä samalla alueella. Varsinais-Suomen Partiopiirillä (nykyinen Lounais-Suomen Partiopiiri) on ollut yksi oma kehitysyhteistyöhanke Bhaktapur (2003-2004) Nepalissa. Hankkeen avulla avattiin uudelleen Bhaktapurin kehitysvammaisten koulu ja tarjottiin ammatillista koulutusta Bhaktapurin kehitysvammaisille.

Satakunnan Partiolaiset (nykyinen Lounais-Suomen Partiopiiri) toteutti Ühistöö-hankkeen (2007-2008) Viron erityislapsien parissa.Yhteistyön periaatteena oli parantaa heidän elinolojaan ja rakentamalla ystävyyttä yli rajojen auttaa erityislasten jokapäiväistä elämää. Samalla tietoisuus partion erityislapsista eli sisupartiolaisista kasvoi. Hankkeen aikana järjestettiin erilaisia tempauksia kuten Ühistöö-kävelyjä eri puolilla piiriä. Lisäksi jokaiselle silloiselle ikäkaudelle oli suunnattuja aktiviteetteja, jotka suoritettuaan sai hankkia Ühistöö-merkin –myyntituotot menivät hankkeen hyväksi.

Suomen Partiolaisten aikaisempi pohjoinen yhteistyöpiiri Viispiikki (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) teki kaksi yhteistä kehitysyhteistyöhanketta Angolaan. Ensimmäinen oli ”Rokotusauto Shangalaan”, jota alettiin myöhemmin kutsua Shangalala I:ksi (1999-2001), sillä toinen hanke Shangalala II (2004-2006) jatkoi aikaisempaa toimintaa. Hankkeiden tavoitteena oli lisätä partiolaisten kansainvälisyys- ja rauhankasvatusta, tietoa Angolasta ja terveydenhuoltotyöstä kehitysmaissa sekä hankkia rokotusauto Shangalalan klinikalle Angolaan. Hankkeet toteutettiin yhteistyössä Suomen Lähetysseuran kanssa.

Entinen Salpausselän partiopiiri (toiminta jatkuu nykyisin osana Hämeen partiopiiriä) teki 2000- luvulla kaksikin kehitysyhteistyöprojektia. Näistä ensimmäinen Bhaktapur -projekti Nepalissa toteutettiin vuosina 2006-2008. Hankkeen missiona oli kouluttaa perheenäitejä tilanteessa, joissa isä oli jostain syystä päättänyt hylätä perheensä. Kohdistamalla projektin tuki yksinhuoltajaäiteihin voitiin auttaa koko perheen selviämistä. Nepalilaisille äideille opetettiin ompelua, jotta he voisivat mennä töihin ompelimoon tai perustaa sellaisen itse. Salpausselän partiolaiset saivat hankkeen aikana myös suorittaa Bhaktapur-merkkejä merkiksi osallistumisestaan varainkeruuseen ja Bhaktapur-tapahtumien järjestämiseen. Salpausselän toinen projekti Namibiassa (2008-2009) keskittyi tukemaan Namibian partiotoimintaa. Projektin aikana kunnostettiin muun muassa huonokuntoiset partiotoimitilat ja leirialue sekä tuettiin Namibian partiolaisten hallinnon ja talouden hoitoa. Suomessa projektin toimintaan liittyi toiminnallinen materiaalipaketti ja kv-taitomerkki eri ikäkausille.

Satakunnan Partiolaisten Ühistöö-merkki

Satakunnan Partiolaisten Ühistöö-merkki

Shangalala 2 -hankkeen logo

Shangalala 2 -hankkeen logo

Salpausselän partiopiirin Bhaktapur-merkki

Salpausselän partiopiirin Bhaktapur-merkki