Nepal Scouts – nuorta johtajuutta ja rauhanrakennusta 2010–2016

© Mire´ Mertanen

© Mire´ Mertanen

Suomen Partiolaisilla ja Nepalin Partiolaisilla toteuttivat vuosina 2010-2016 Nepalin partion kapasiteetinvahvistamishanke Finland-Nepal Partnership Project (F-NPP). Hankkeen tavoite oli lisätä lasten ja nuorten osallistumista paikallisyhteisöjen kehittämiseen sekä rauhanrakennukseen vahvistamalla Nepalin Partiolaisten toimintamahdollisuuksia. Hankkeen kautta haluttiin tarjota parempaa partiota, ja tukea toiminnan laajenemista myös Katmandun laakson ulkopuolelle. Näin yritettiin laajemminkin vaikuttaa Nepalin kansalaisten mahdollisuuksiin osallistua kansalaisyhteiskuntatoimintaan, sekä tarjota mahdollisuus saada laadukasta epäformaalia koulutusta.

Projektin palkattu työntekijä työskenteli Kathmandussa, Nepalin Partiolaisten päätoimistolla, Suomen Partiolaisten lähettämän vapaaehtoistyöntekijän kanssa ja koordinoi ympäri maata asuvien vapaaehtoisten kanssa projektin toimintoja. Näitä olivat nuorison osallistamis- ja rauhankasvatusfoorumit, johtajakoulutukset, kouluttajakoulutukset, paikallisesti organisoidut yhteisönkehittämiskoulutukset sekä nuorisojärjestön opetusmetodien kehittäminen. Näihin osallistuivat Nepalin Partiolaisten nuoret jäsenet, aikuiset vapaaehtoiset johtajat, kouluttajat, paikallisyhteisöjen jäsenet, sekä Nepalin Partiolaisten avainhenkilöstö.

Nepalin Partiolaiset on vuonna 1952 perustettu maan suurin nuorisojärjestö ja merkittävä toimija Nepalin alueen joka kolkassa. Nepalin Partiolaisilla on jäseniä noin 38 000 (v. 2015), jäseniä ovat sekä tytöt että pojat. Järjestö kuuluu molempiin partioliikkeen maailmanjärjestöihin, sekä WOSMiin että WAGGGSiin. Nepalissa partiotoimintaa järjestetään enimmäkseen kouluissa ja erityistä on laissa tunnustettu asema koulutuksen toimeenpanijana virallisen koulujärjestelmän rinnalla. Nepalin partiolaisten tärkeimpiä toiminnan aloja ovat kasvatus, koulutus ja yhteiskunnallinen toiminta. Viime vuosien keskeisiksi painopisteiksi järjestön toiminnassa on asetettu tyttöjen ja poikien välisen tasa-arvon edistäminen, rauhankasvatus, yhteisöjen kehittäminen ja vapaaehtoisuuden vahvistaminen.

Nepalin Partiolaiset on Suomen Partiolaisten pitkäaikainen kumppani. Kolmikymmenvuotisen kumppanuuden aikana yhteistyötä on tehty muun muassa rokotuksiin ja naisten ammatilliseen koulutukseen liittyen. Vuosina 2010–2012 järjestöt toteuttivat yhdessä järjestön kehittämiseen ja kapasiteetin vahvistamiseen keskittyvän hankkeen. Tätä hanketta ruvettiin kutsumaan tuttavallisesti Nepal 1:ksi, sillä nykyinen vuonna 2013 aloitettu hanke rakentui jatkohankkeena edellisen pohjalle. Nykyinen hanke onkin saanut lempinimen Nepal 2. Nepalin Partiolaisten kapasiteetinvahvistamishanke toteuttettiin vuosina 2010-2016.

Aikaisemmassa yhteistyöhankkeessa Nepalin partiojohtajia koulutettiin johtajuudesta ja strategisesta suunnittelusta Itä-Nepalissa Dharassa. © Vilma Westerlund.

Aikaisemmassa yhteistyöhankkeessa Nepalin partiojohtajia koulutettiin johtajuudesta ja strategisesta suunnittelusta Itä-Nepalissa Dharassa. © Vilma Westerlund.