Seikkailijoiden aktiviteetit

Etelä

Sammuta minut (Hyvä työ)
Tehkää ”Sammuta minut” -lappuja, ja kiinnittäkää ne sähkökatkaisimien viereen.

Roskanäyttely (Hyvä työ)
Kerätkää kolonne ympäristöstä roskia. Tehkää niistä taideteoksia ja asettakaa tuotoksenne näytille johonkin kolon tapahtumaan.

Vaatteenvaihtopäivä (Talkoot)
Järjestäkää tilaisuus, jossa voi vaihtaa vanhat vaatteensa uusiin.

Lajitteluviesti (Roskapörssi)
Kerätkää roskia. Järjestäkää viestikilpailu, jossa osallistujien tulee asettaa oikea roska oikeaan kierrätysastiaan.

Itä

Kulttuuri (Vieraalla maalla)
Tutustukaa Senegalin uskontoon (islam) tai kulttuuriin, esimerkiksi muistelemispäivän yhteydessä.Etsikää yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia kulttuuriemme välillä ja miettikää,mistä ne johtuvat.

Partio Senegalissa (Partiolaiset maailman)
Tutustukaa Senegalin tapoihin toteuttaa partio-ohjelmaa.

Earth Hour (Ilta pimenee)
Osallistukaa Earth Hour -tapahtumaan, jossa sammutetaan valot tunniksi.

Taitomerkit

Muotinäytös (Palvelu)
Järjestäkää muotinäytös vaatteista, jotka olette ommelleet uudestaan, tai joita omistaja ei enää halua käyttää.

Ilman sähköä (Palvelu, Kehitysyhteistyö)
Pitäkää kokous ilman sähköä.

Myyjäiset (Palvelu)
Kerätkää rahaa Woomal 2 -hankkeelle, ympäristön hyväksi tehtävälle työlle Senegalissa.

Ompele uusiksi (Palvelu, Kierrätys)
Ommelkaa vanhoista vaatteista tyynyliinoja tai laukkuja.

Sanomalehtikassi (Palvelu, Kierrätys)
Tehkää kassi sanomalehdestä.

Elinkaari (Vastuullinen kuluttaja)
Valitkaa tuote, josta pidätte. Miettikää miltä sen elinkaari näyttää: raaka-aineen louhinta, valmistus, pakkaaminen, kuljetus…

Juliste (Vastuullinen kuluttaja)
Tehkää juliste jossa on kymmenen vinkkiä miten säästää energiaa.

Sähkönmittausta (Vastuullinen kuluttaja)
Lainatkaa sähkömittari ja testatkaa miten paljon energiaa eri laitteet kuluttavat. Sähkömittarin voi lainata ilmaiseksi esimerkiksi Helsingin energialta.

Vihreä pakkaaminen (Vastuullinen kuluttaja)
Tutkikaa eri tuotteiden pakkausmateriaaleja ja miettikää miten olisi voinut toimia säästeliäämmin. Kehittäkää yhdelle tuotteista ympäristöystävällisempi pakkausvaihtoehto

Lähiympäristö (Kaupunkiympäristö, Luonnonsuojelija)
Tutkikaa kolonne lähiympäristöä. Minkälaisia ympäristölle hyviä paikkoja löydätte (metsä, meri, puistot, puutarha) ja minkälaisia huonoja (roskaiset paikat, suuret tiet jne.)?

Lajitteluastiat (Kierrätys)
Rakentakaa kierrätysmateriaaleista kierrätyspiste. Merkitkää eri astiat niin, että ne ovat helppokäyttöisiä.

JOTI (Bittinikkari)
Ottakaa JOTI-tapahtumassa yhteyttä senegalilaisiin partiolaisiin. Lue lisää Jamboree-On-The-Internetistä.

Kirjeystävä (Kehitysyhteistyö)
Jos lippukunnallaon kummilapsi tai kirjeystävä Senegalista, tutustukaa kyseisen maanpartiotoimintaan ja muistakaa kummilasta tai kirjeystävää.

Senegal (Kehitysyhteistyö)
Tutustukaa tarkemmin Senegaliin ja sen kulttuuriin: tapoihin, uskontoon, musiikkiin ja tarinoihin.

Kielet (Kielentaitaja)
Tutustukaa wolofin tai ranskan kieleen. Selvittäkää kuinka paljon valitsemaanne kieltä puhutaan maailmassa ja missä maissa ja kulttuureissa sitä puhutaan. Mikä onkielen asema näissä maissa? Saako kielellä opetusta koulussa?

Wolof (Kielentaitaja)
Opetelkaa parikymmentä arkista wolofinkielistä sanaa ja tärkeimmät lauseet liittyen tervehtimiseen, esittäytymiseen, kiittämiseen ja hyvästelemiseen