Vaeltajien aktiviteetit

Arjen taidot – Lippukunnan talous
• Perehtykää lippukunnan talouteen ja suunnitelkaa varainkeruuprojekti. Kertyneet tuotot voidaan ohjata Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyöprojektiin.

Erilaiset ihmiset – Kirjekaverivaeltajavartio
• Hankkikaa itsellenne kirjekaverivaeltajavartio Senegalista.

Kansainvälisyys – Maahanmuuttajat
• Ottakaa selvää, mistä kaikista maista paikkakunnallanne on maahanmuuttajia ja millaista toimintaa he järjestävät. Ottakaa heihin yhteyttä ja pyytäkää päästä tutustumaan heidän toimintaansa. Voitte vastavuoroisesti kutsua heidät johonkin omaan tapahtumaanne. Vaihtoehtoisesti voitte ottaa yhteyttä Suomen Afrikka-seuraan.

Käsityöt – Kodin tekstiilit
• Valmista esimerkiksi verhot tai muu kodintekstiili omaan asuntoosi. Värjätkää niihin tarvittavat kankaat luonnonmukaisilla tavoilla, esimerkiksi marjoilla ja kasveilla

Käytännön johtaminen – Projekti lippukunnassa
• Järjestä lippukunnassasi Woomal-aiheinen leiri tai retki. Toimi itse johtajana ja vastaa kaikista projektinjohtajalle kuuluvista tehtävistä. Arvioi projektin onnistumista ja projektinjohtajana toimimistasi. Pyydä lippukunnanjohtajaa arvioimaan suorituksesi.

Luovuus – Artikkeli
• Tee juttu Senegalista ja/tai Woomal2-hankkeesta ja julkaise se valitsemassasi mediassa, esimerkiksi lippukunnanlehdessä, paikallislehdessä tai radiossa.

Luovuus – Näytelmä
• Mieti sopiva aihe joko YK:n vuosituhattavoitteisiin tai afrikkalaiseen elämään iittyen ja kirjoita käsikirjoitus. Kirjoittamisen jälkeen rekrytoi ihmiset näyttelemään, puvustamaan sekä hoitamaan muut näytelmän vaatimat seikat. Hanki sopiva esiintymispaikka. Esittäkää näytelmä yleisölle.

Lähimmäisen auttaminen – Kummilapsitoiminta
• Tutustukaa eri järjestöjen kummilapsitoimintaan netin kautta tai vierailemalla heidän toimitiloissaan. Kartoittakaa, miten yritykset ja yksityishenkilöt nykypäivänä osallistuvat kyseiseen toimintaan sekä mihin lahjoitetut varat kohdistetaan. Hankkikaa vartiollenne tai lippukunnallenne kummilapsi mahdollisuuksien mukaan Afrikasta.

Lähimmäisen auttaminen – Kampanjointi ja osallistuminen
• Kartoittakaa teitä kiinnostavat tahot, jotka tekevät kehitysyhteistyötä. Tutustukaa heidän toimintaansa osallistumalla johonkin kampanjaan. Kampanjan tulee olla teidän omien arvojenne mukainen. Miettikää, miten vartionne voisi jatkossa osallistua tai tukea kohteen toimintaa kuukausi- tai vuositasolla. ’

Moraali ja etiikka – Oma moraali ja eettisyys
• Suosikaa viikon ajan luomutuotteita, lähiruokaa ja reilun kaupan tuotteita. Pitäkää kirjaa valinnoistasi. Vertailkaa viikon jälkeen, mitä vaikutuksia sillä oli esimerkiksi tuottajamaiden kannalta ja toisaalta oman kukkaronne kannalta. Pohtikaa, minkälaisia muutoksia voisit tehdä arkipäivän valinnoissasi.

Vaeltajien ympäristöaktiviteetit

Sähkönmittausta (Vastuullinen kulutus)
Lainatkaa sähkömittari ja testatkaa miten paljon energiaa eri laitteet kuluttavat. Sähkömittarin voi lainata ilmaiseksi esimerkiksi Helsingin energialta.

Lajitteluastiat (Toiminta ympäristön hyväksi)
Rakentakaa kierrätysmateriaaleista kierrätyspiste. Merkitkää eri astiat niin, että ne ovat helppokäyttöisiä.

Ekologinen jalanjälki (Ympäristö ja ekologisuus)
Laskekaa ekologinen jalanjälkenne. Sen voi tehdä esimerkiksi seuraavilla sivustoilla:

Juhla (Kansainvälisyys, teemapäivä)
Järjestäkää senegalilainen juhla.

Leiri (Kansainvälisyys, Kansainvälinen tapahtuma)
Osallistukaa leiriin Senegalissa.

Home Hospitality (Kansainvälisyys, Home Hospitality)
Tarjoudu järjestämään majoitusta vieraileville senegalilaisille partiolaisille.

JOTI (Sosiaaliset taidot, JOTT, JOTA tai JOTI)
Ota JOTI-tapahtumassa yhteyttä senegalilaisiin partiolaisiin. Lue lisää tietoa JOTI:sta.

Syntymäpäiväkortti (Moraali ja etiikka- Lapsien kohtelu Suomessa ja muualla maailmassa)
Tehkää syntymäpäiväkortteja juhlistaaksenne kaikkia vastasyntyneitä. Koristelkaa kortit valokuvilla, piirustuksilla tai muulla. Kirjoittakaa toiselle puolelle kommentti lapsikuolleisuudesta. Myykää kortit kehitysyhteistyöhankkeen hyväksi, tai lähettäkää ne päätöksentekijöille muistutukseksi korkeatasoisen lasten neuvolan, terveydenhuollon ja globaalin solidaarisuuden tärkeydestä.

5-vuotissynttärit (Moraali ja etiikka- Lapsien kohtelu Suomessa ja muualla maailmassa)
Järjestäkää syntymäpäiväjuhlat juhlistaaksenne kaikkia lapsia, jotka ovat selvinneet viidenteen ikävuoteen asti. Ajatelkaa myös niitä, jotka eivät selvinneet.

Tuolileikki (Moraali ja etiikka- Lapsien kohtelu Suomessa ja muualla maailmassa)
Leikkikää tuolileikkiä. Pysäytä musiikki joka 30 sekuntti. Se, joka jää ilman tuolia putoaa pelistä. Viimeinen jäljelle jäänyt on voittaja. Kerro, että leikin tarkoitus oli valaista, että joka 30 sekunti Afrikassa kuolee lapsi malariaan.

Vauvamyssy (Moraali ja etiikka- Lapsien kohtelu Suomessa ja muualla maailmassa)
Virkatkaa, neulokaa, tai omelkaa vauvan myssyjä. Myykää ne kehitysyhteistyöhankkeen hyväksi.

Lapsikuolleisuus (Moraali ja etiikka- Lapsien kohtelu Suomessa ja muualla maailmassa)
Tutustukaa lapsikuolleisuuteen Suomessa ja Senegalissa.

Ulkomaanprojekti
Tehkää ulkomaanprojekti Senegaliin. Lisää tietoa sivulla: http://toiminta.partio.dev.aucor.fi/partio-ohjelma/kansainvalisyys-0/vaeltajien-ulkomaanprojektit