Kehy osana partiota

Partiotoiminnan tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä, jotka tuntevat vastuuta itsestään, lähimmäisistään ja elinympäristöstään. Partiolaiset haluavat olla myös mukana rakentamassa globaalia oikeudenmukaisuutta ja partioliikkeen maailmanlaajuisuus luo vahvan pohjan kehitysyhteistyölle ja kansainvälisyys- eli globaalikasvatukselle. Kehitysyhteistyö on myös vahvasti osa partiota, sillä partioaatteessa on voimakas velvoite toimia paremman maailman hyväksi. Partioliikkeen perustaja Robert Baden-Powell kehotti partiolaisia viimeisessä viestissään jättämään maailma hieman parempana kuin sen itse saimme.

Kehitysyhteistyön kautta partiolaiset rakentavat ystävyyttä yli rajojen ja oppivat erilaisista elinolosuhteista. Koska partiolaisia on kaikkialla maailmassa, löytyy partion kehitysyhteistyöhankkeisiin helposti ruohonjuuritason kumppani, joka varmistaa avun menemisen perille. Siksi partiolaisiin luotetaan ja esimerkiksi ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahoja on ohjattu useina vuosina partiolaisten hankkeisiin.

Suomen Partiolaiset on jäsenenä Kepa ry:ssä (entinen Kehitysyhteistyön palvelukeskus) ja kuuluu sen kautta oikeudenmukaisemman maailman puolesta toimivien järjestöjen verkostoon. Tärkeä keskustelufoorumi on myös partion maailmanjärjestöjen Partnerships-network. Suomen Partiolaisten kumppanimaana on tällä hetkellä Nepal, jossa on käynnissä hanke Nepalin partiolaisten kanssa. Useampivuotisen Nepalin kumppanuuden lisäksi Suomen Partiolaisilla on ollut kumppanuushankkeita Senegalissa, Beninissä ja Nigerissä.

Partiolaisten kehitysyhteistyön tavoitteita

  • köyhyyden vähentäminen
  • yhteiskunnallisen tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistäminen
  • ympäristöongelmien ratkaiseminen
  • pysyvien tulosten saavuttaminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän toiminnan avulla
  • kehitysmaan omien pyrkimyksien tukeminen
  • sukupuolten välisen tasa-arvon periaatteen tukeminen
  • kehitysmaiden oman kansalaistoiminnan ja erityisesti partiotoiminnan kehittäminen ja tukeminen omaehtoisuuden ja oma-aloitteisuuden pohjalta kehitysmaiden partiojärjestöjen kapasiteetin kasvattaminen

Tutustu Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyölinjauksiin.

Oletko kiinnostunut osallistumaan partiossa tehtävään kehitysyhteistyöhön tai kansainvälisiin asioihin valiokuntatasolla? Tutustu Kansainvälisten yhteyksien valiokunnan toimintaan.