Kansainvälisten yhteyksien valiokunta

Oletko kiinnostunut osallistumaan partiossa tehtävään kehitysyhteistyöhön tai kansainvälisiin asioihin toiminnan lisäksi suunnittelutasolla? Haluaisitko päästä vaikuttamaan asioihin valiokuntatyön kautta?

Suomen Partiolaisten kansainvälisistä järjestöyhteyksistä vastaa kansainvälisten yhteyksien valiokunta. Kansainvälisiin järjestöyhteyksiin lukeutuvat yhteydet Partiotyttöjen Maailmanliittoon (WAGGGS) ja Partioliikkeen Maailmanjärjestöön (WOSM) sekä kahdenväliset yhteydet muihin kansallisiin partiojärjestöihin ympäri maailman.

Valiokunnan toimintaa johtavat kansainväliset asiamiehet (International Commissioner, IC), jotka toimivat virallisina yhteyshenkilöinä partion kahden maailmanjärjestön suuntaan. Valiokunnan puheenjohtajana vuosina 2017-2018 toimii Anniina Markkula. Valiokunnan muut jäsenet vastaavat muun muassa kehitysyhteistyöstä, lähialueyhteistyöstä, kansainvälisistä leirimatkoista sekä monipuolisesta yhteistoiminnasta Suomen Partiolaisten muiden toiminnanalojen kanssa. Valiokunta noudattaa toiminnassaan Partioneuvoston hyväksymiä kansainvälisen toiminnan linjauksia.

Valiokunnan vahvuuteen kuuluu myös World Scout Youth Forumiin (WSYF) osallistuvien nuorisodelegaattien joukko, sillä valiokuntatyöskentelyyn osallistuminen on osa heidän perehdytys- ja koulutusohjelmaansa. Lisäksi valiokunnan kokouksiin kutsutaan leirimatka- ja kehitysyhteistyöprojektien johtajat sekä muut kansainvälisyysasioiden parissa työskentelevät suomalaisen partio-organisaation avainhenkilöt.

Jäsenet:

Anniina Markkula: puheenjohtaja, kansainvälinen asiamies (WOSM), +358 50 546 6298
Maija Santalahti: varapuheenjohtaja, kansainvälinen asiamies (WAGGGS), +358 400 939 095
Reetta Grönlund: piirien kv-tuki, kv-koulutus, lippukuntatuen uudistus, World Scout Youth Forum –koulutusohjelma
Ester Halmari: piirien kv-tuki, Suomeen tulevien ulkomaalaisten partiolaisten kontaktointi ja yhteyksien eteenpäin vieminen piireille, World Scout Youth Forum –koulutusohjelma
Anna af Hällström: piirien ja lippukuntien leirimatkailun tuki
Katri Nyyssönen: kumppanuusvastaava, kehitysyhteistyö
Joakim Kärkäs: kehitysyhteistyö, World Scout Youth Forum –koulutusohjelma
Inari ”Tiitu” Timonen-Nissi: Euroseminaarit
Ville Majamaa: Kansainvälisen partiovaikuttamisen koulutusohjelma, maailmanjärjestöasiat (WOSM)
Laura Similä: kansainvälisyys Suomessa, Suomessa vierailevat kv-partiolaiset, piirien kv-tuki
Tuulia Peippo: viestintä, piirien kv-tuki

Suomen Partiolaisten toimistolla kansainvälisiä asioita hoitaa Jenni Viitanen.

Jos olet kiinnostunut toiminnasta tai haluat lisätietoa, valiokunnan jäsenet tavoitat sähköpostiosoitteesta etunimi.sukunimi@partio.fi