Vapaaehtoiseksi Keniaan

World Scout Bureau – Africa Region

Suomen Partiolaiset (SP) ja Afrikan alueen partiotoimisto (ARO) hakevat vapaaehtoista vuodelle 2017 Nairobiin. 6-12 kk vapaaehtoisjakson tarkempi ajankohta on sovittavissa, mutta lähdön tulisi olla viimeistään alkusyksystä 2017. Työtehtävät ovat ensisijaisesti kehitysyhteistyöhankkeisiin, hankehallintoon ja muihin projekteihin liittyviä tehtäviä.

SP:llä ja ARO:lla oli yhteinen Suomen ulkoasiainministeriön tukema Food for Life hanke vuosina 2011-2014 Länsi-Afrikassa: Beninissä ja Nigerissä. Food for Life on konsepti, jota vieläkin toteutetaan yhteensä neljässä Afrikan maassa. Paikallisesti Food for Life keskittyy partiolaisten ja heidän perheidensä ruokaturvan parantamiseen. Hankkeessa osana partio-ohjelmaa opitaan pienviljely- ja yritystaitoja, joiden avulla nuoret voivat tuottaa lisää ravintoa perheilleen sekä myydä ylimääräiset viljelytuotteet.

Työtehtävät

Vapaaehtoinen tukee ajankohtaisia AROn Afrikan alueella meneillään olevia kumppanuus- ja kehitysyhteistyöprojekteja, kuten Food for Life -hankkeita. Vapaaehtoinen auttaa projektien  kehittämisessä, konseptualisoinnissa, raportoinnissa ja suunnittelussa. Lisäksi vapaaehtoinen toimii erilaisten viestinnällisten tehtävien parissa. Häneltä voidaan pyytää lehtijuttuja partiojulkaisuihin Suomessa ja blogin kirjoittaminen on toivottavaa.

Työtehtäviä voidaan muokata vapaaehtoisen kiinnostusten ja osaamisen mukaan.

Vapaaehtoiselta odotetaan hyviä projektinhallintakykyjä, sujuvia kirjoitustaitoja ja taitoa tuottaa erilaisia viestinnällisiä materiaaleja. Itsenäinen työskentelyote, joustavuus, oma-aloitteisuus ja kulttuurisensitiivisyys ovat tärkeitä ominaisuuksia. Olennaista on myös taito esittää kysymyksiä. Sopeutumiskyky uuteen ympäristöön ja uuteen tiimiin on tärkeää, toisinaan myös kyky käsitellä turhautumisia.

Partiokokemuksesta tai nuorisojärjestötuntemuksesta on hyötyä, mutta ne eivät ole edellytys vapaaehtoiseksi lähtemiselle. Vaatimuksena on sujuva englannin kielen taito, ranskasta on paljon hyötyä.

Yleistä

Työ antaa vapaaehtoiselle hyvän mahdollisuuden ja näköalapaikan tutustua maailman suurimpaan nuorisojärjestöön Afrikan alueen näkökulmasta. Työskenteleminen erilaisten projektien parissa vahvistaa kokemusta hankehallinnosta kansainvälisessä työympäristössä ja antaa arvokkaan näkökulman kehitysyhteistyöhön.

Ennen Nairobiin lähtöä vapaaehtoisella on mahdollisuus osallistua Kepan koulutuksiin SP:n kustantamana. SP ja entiset vapaaehtoiset perehdyttävät vapaaehtoisen. Vapaaehtoisella on mahdollisuus hakea stipendiä Kata Jouhkin rahastosta (aiemmin vapaaehtoiset ovat saaneet n. 500-600 euroa).

ARO auttaa asunnon löytämisessä ja käytännön järjestelyissä paikan päällä. ARO järjestää päivittäiset työmatkat ja lounaan toimistolla, mutta tulee huomioida, että Nairobi on suhteellisen kallis kaupunki.

Lisätietoja paikasta entiseltä vapaaehtoiselta: susanne.nylund@alumni.helsinki.fi

Hakulomake löytyy täältä.

Tietoa netissä:

www.scout.org

www.scout.org/africa

http://toiminta.partio.fi/ohjelman-tuki/kansainvalisyys/kehitysyhteistyo

http://foodforlife.partio.fi/