Vapaaehtoiseksi?

Etsimme vapaaehtoisia sekä Suomen Partiolaisten kotimaan toimintaan globaalikasvatushankkeisiin, kumppanuushankkeisiin (tällä hetkellä Nepal), että pitkäaikaisvapaaehtoisiksi Nepalin partiojärjestöön ja kattojärjestömme WOSMin Afrikan alueen toimistoon Keniaan.

Pitkäaikaiset vapaaehtoiset Nepaliin ja Keniaan

Suomen Partiolaiset (SP) tekee kehitysyhteistyötä oikeudenmukaisemman maailman hyväksi ja kansainvälisiä kumppanijärjestöjämme ovat mm.  Nepalin Partiolaiset ja Partioliikkeen Maailmanjärjestön Afrikan aluetoimisto (ARO) Nairobissa. Yhdessä kumppaneidemme kanssa haemme molempiin järjestöihin vapaaehtoista, joiden työtehtävät liittyvät pääasiassa järjestöjen hallintotyöhön ja järjestöjen välisen kumppanuuden kehittämiseen. Vapaaehtoisen odotetaan lähtevän kohdemaahan viimeistään syksyn 2017 aikana. Haku on avoin kaikille 22 vuotta täyttäneille ilman yläikärajaa. Tarkemmat paikkakohtaiset tiedot alla. Hakuaika päättyy 5.3.2017.

Hakijalta odotetaan itsenäistä työskentelyotetta, stressinsietokykyä, joustavuutta ja oma-aloitteisuutta sekä kulttuurisensitiivisyyttä. Kielitaitovaatimuksena on hyvät englannin ja suomen kielen taidot. Paikallinen kielitaito on molemmissa kohteissa eduksi, mutta ei välttämätön.  Partiokokemuksesta tai nuorisojärjestötuntemuksesta on hyötyä, mutta ne eivät ole edellytys vapaaehtoiseksi lähtemiselle.

Vapaaehtoinen vastaa sekä matka- että vapaaehtoisaikana syntyvistä kuluista itse ja hänen tulee ennen matkalle lähtöä esittää Suomen Partiolaisille koko vapaaehtoisajan kattava matkavakuutustodistus.  Vapaaehtoisaikaa varten voi hakea apurahaa esimerkiksi Suomen Partiolaisten omista rahastoista; aiempina vuosina vapaaehtoisille on myönnetty noin 500-600 euron apurahoja. Suomen Partiolaiset maksaa vapaaehtoisen viisumikulut sovitulta vapaaehtoisajalta. Sekä Nepalissa että Keniassa paikallinen järjestö auttaa asumis- ja muissa järjestelyissä. Lisätietoja apurahojen hausta saa Suomen Partiolaisten toimistolta.

Ennen matkalle lähtöä vapaaehtoiselle järjestetään perehdytys ja heillä on mahdollisuus osallistua SP:n tukemana Kepan järjestämiin vapaaehtoisaikaa koskettaviin koulutuksiin. Koulutusten matkakulut korvataan. SP tukee vapaaehtoista myös, kun tämä on kohteessa. Tukea saa lisäksi aiempien vapaaehtoisten verkostolta.

Partio on maailman suurin nuorisoliike, johon kuuluu maailmanlaajuisesti 45 miljoonaa jäsentä. Partiolaisia on noin 200 maassa. Partiotoiminnan tavoitteena on kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä. Suomen Partiolaiset oli mukana kansalaisjärjestöjen Kepan koordinoimassa Etelän Vapaaehtoisohjelmassa (Etvo). Nyt Etvo on lopetettu, mutta haluamme silti jatkaa hyvin toiminutta vapaaehtoisten lähettämistä. Näin voimme  vahvistaa yhteistyötä kumppanimaiden kanssa ja tukea heitä sekä tarjota vapaaehtoiselle mahdollisuuden olla mukana käytännön kehityshankkeiden toteuttamisessa.

Hakulomake löytyy täältä.