Vapaaehtoiseksi Nepaliin

Kuva Nepal vapaaehtoistyösivustolla

Nepalin Partiolaiset

Suomen ja Nepalin Partiolaiset hakevat vapaaehtoista vuodelle 2017, alustavasti keväälle/kesällä. Vapaaehtoispaikka sijaitsee Nepalin pääkaupungissa Kathmandussa, Nepalin Partiolaisten kansallisella päämajalla. Työtehtävät ovat ensisijaisesti hanke- ja muuhun hallintoon sekä koulutuksiin liittyviä tehtäviä.

Suomen Partiolaisilla ja Nepalin Partiolaisilla on noin kolmenkymmenen vuoden mittainen kumppanuus, jonka aikana yhteistyötä on tehty muun muassa rokotuksiin ja naisten ammatilliseen koulutukseen liittyen. Vuosina 2010–2011 järjestöt toteuttivat yhdessä järjestön kehittämiseen ja kapasiteetin vahvistamiseen keskittyvän hankkeen, jonka toiminnot jatkuivat vuoden 2012 loppuun asti. Vuonna 2013 aloitettiin kolmivuotinen jatkohanke, jonka tavoitteena on antaa demokratia- ja rauhankasvatusta nuorille nepalilaispartiolaisille. Tämä hanke päättyi vuoden 2016 keväällä.

Vapaaehtoisen työtehtävät

Vapaaehtoisen työtehtävät tarkentuvat kevään 2017 aikana ja riippuvat paljon siitä, mihin aikaan vapaaehtoinen pystyy olemaan Nepalissa. Vapaaehtoiselle on tarjolla monipuolisia työtehtäviä Nepalin Partiolaisten eri hankkeiden ja tapahtumien järjestämisen parissa (aktiviteettien suunnittelu, toteutus ja arviointi, sekä hankkeen seuranta/arviointi ja raportointi) ja muissa järjestön hallinnollisissa tehtävissä. Lisäksi vapaaehtoisen tehtäviin kuuluu muun muassa lehtijuttujen ja blogien kirjoittaminen, sekä muu viestinnällisen materiaalin tuottaminen. Työtehtäviä voidaan muokata lähtijän omien taitojen ja kiinnostusten mukaan. Huhtikuussa 2015 tapahtunut maanjäristys saattaa vaikuttaa pidemmälläkin aikavälillä Nepalin Partiolaisten toimintaan ja strategisiin painopisteisiin ja tätä kautta myös vapaaehtoisen työnkuvaan.

Partiokokemuksesta tai nuorisojärjestötuntemuksesta on hyötyä, mutta ne eivät ole edellytys vapaaehtoiseksi lähtemiselle. Muun muassa raportointitaidoille sekä hankehallinto- ja varainhankintakokemukselle olisi järjestössä käyttöä. Hakijalta odotetaan itsenäistä työskentelyotetta, stressinsietokykyä, joustavuutta ja oma-aloitteisuutta, sekä kulttuurisensitiivisyyttä. Kielitaitovaatimuksena on hyvät englannin ja suomen kielen taidot.

Työ antaa vapaaehtoiselle hyvän mahdollisuuden tutustua Nepalin kulttuuriin, yhteiskuntaan ja maan laajimpaan nuorisojärjestöön, sekä mahdollisuuden matkustaa eri puolille Nepalia tutustuen paikalliseen partiotoimintaan ja yhteisöihin. Erityisesti kenttäolosuhteet saattavat olla maassa hyvin alkeelliset.

Nepal Scouts auttaa asunnon löytämisessä ja käytännön järjestelyissä paikan päällä. Järjestöllä on usean vuoden kokemus suomalaisten vapaaehtoisten kanssa toimimisesta. Vapaaehtoisen toivotaan lähtevän keväällä 2017 tai mikäli tämä ei ole mahdollista syksyllä 2017. Nepalin viisumisäädökset sallivat viiden kuukauden vuosittaisen oleskelun maassa. Tätä aikaa voi pitkittää sijoittamalla vapaaehtoisaika vuodenvaihteeseen 2017-2018.

Nepal Scouts

Nepalin Partiolaiset on vuonna 1952 perustettu maan suurin nuorisojärjestö, jolla on laissa tunnustettu asema koulutuksen toimeenpanijana virallisen koulujärjestelmän rinnalla. Nepalin partiolaisten tärkeimpiä toiminnan aloja ovat kasvatus, koulutus ja yhteiskunnallinen toiminta. Viime vuosien keskeisiksi painopisteiksi järjestön toiminnassa on asetettu tyttöjen ja poikien välisen tasa-arvon edistäminen, rauhankasvatus, yhteisöjen kehittäminen ja vapaaehtoisuuden vahvistaminen.

Lisätietoja vapaaehtoispaikasta: Jesse Lindholm, etunimi.sukunimi@partio.fi

Hakulomake löytyy täältä.

Tietoa muualla internetissä: